Септемврийски празници

Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.04.2020 г., 16.05.2020 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 06.06.2020 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 27.06.2020 г.
лв. 85
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 85
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г.
лв. 89
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 105
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 30.05.2020 г., 12.09.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 119
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 26.06.2020 г.
лв. 129
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 10.04.2020 г.
лв. 135
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 05.06.2020 г.
лв. 149
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 14.09.2020 г.
150
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 10.04.2020 г.
лв. 155
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 15.05.2020 г., 29.05.2020 г.
лв. 163
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г.
лв. 165
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 17.07.2020 г.
лв. 185
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 17.04.2020 г.
лв. 189
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 10.04.2020 г., 24.04.2020 г.
лв. 193
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 26.06.2020 г., 24.07.2020 г.
лв. 199
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 205
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 205
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 10.04.2020 г., 24.04.2020 г.
лв. 207
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 15.05.2020 г., 29.05.2020 г.
лв. 213
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 215
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 22.04.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.06.2020 г., 25.09.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 03.05.2020 г.
лв. 224
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 225
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 07.05.2020 г.
лв. 229
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 239
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 239
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 05.09.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 20.05.2020 г., 10.06.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 267
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 05.05.2020 г.
лв. 269
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 270
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 277
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 03.05.2020 г.
лв. 279
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 07.06.2020 г., 24.09.2020 г.
лв. 280
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 285
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 11.06.2020 г.
лв. 285
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 28.05.2020 г., 24.09.2020 г.
лв. 290
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 05.04.2020 г., 30.04.2020 г.
290
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г.
лв. 295
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 17.04.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 305
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 305
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 315
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 06.05.2020 г., 17.06.2020 г.
лв. 315
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.06.2020 г., 17.09.2020 г.
лв. 320
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 325
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 29.05.2020 г., 26.06.2020 г.
лв. 328
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 330
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 330
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 333
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 22.07.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 21.05.2020 г., 03.06.2020 г.
лв. 345
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 04.06.2020 г.
лв. 349
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 350
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 16.07.2020 г.
лв. 355
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 359
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 28.05.2020 г.
лв. 359
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 369
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 374
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 25.06.2020 г.
лв. 375
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 378
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 379
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 26.05.2020 г.
лв. 379
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 385
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 385
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 29.04.2020 г.
лв. 389
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.04.2020 г., 13.05.2020 г.
лв. 399
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 27.05.2020 г., 17.06.2020 г.
лв. 415
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 17.09.2020 г.
лв. 419
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 419
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 05.05.2020 г.
лв. 436
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 07.06.2020 г., 14.06.2020 г.
лв. 439
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 439
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 440
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 06.05.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 446
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 449
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 14.07.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 459
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 15.04.2020 г.
лв. 465
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 475
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 27.06.2020 г.
лв. 485
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 04.05.2020 г.
лв. 485
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 22.09.2020 г.
лв. 489
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 20.05.2020 г.
лв. 495
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 20.05.2020 г.
лв. 499
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 06.06.2020 г., 13.06.2020 г.
лв. 505
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.04.2020 г., 27.05.2020 г.
лв. 509
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 510
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 515
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 12.05.2020 г.
лв. 519
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 07.05.2020 г., 10.09.2020 г.
525
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 549
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 26.04.2020 г., 18.06.2020 г.
лв. 550
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 29.04.2020 г.
560
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.05.2020 г., 14.06.2020 г.
лв. 562
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.05.2020 г., 04.06.2020 г.
лв. 568
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 09.06.2020 г.
лв. 569
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 14.04.2020 г.
лв. 572
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 578
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 580
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2020 г., 30.08.2020 г.
лв. 589
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 21.04.2020 г.
лв. 589
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 13.04.2020 г., 19.05.2020 г.
лв. 590
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 602
Продължителност: 8 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 12.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 640
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 27.06.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 645
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 649
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.05.2020 г., 01.06.2020 г.
лв. 656
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 659
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 05.04.2020 г., 31.05.2020 г.
лв. 669
Продължителност: 10 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 679
Продължителност: 11 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 686.25
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 12.04.2020 г., 10.05.2020 г.
лв. 695
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 23.04.2020 г.
лв. 699
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 699
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.04.2020 г., 29.04.2020 г.
лв. 719
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г., 31.05.2020 г.
лв. 726
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.08.2020 г., 29.08.2020 г.
лв. 735
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 737
Продължителност: 8 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 05.04.2020 г., 19.04.2020 г.
лв. 739
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 739
Продължителност: 9 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 06.06.2020 г.
лв. 769
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 19.06.2020 г.
лв. 769
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 772
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 780
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 23.07.2020 г., 13.08.2020 г.
лв. 789
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 03.05.2020 г., 07.06.2020 г.
лв. 819
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 08.04.2020 г., 15.04.2020 г.
лв. 829
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 17.04.2020 г.
лв. 829
Продължителност: 10 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 834
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 858
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 859
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 12.06.2020 г.
лв. 879
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 892
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 29.04.2020 г.
лв. 893
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 899
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 07.04.2020 г., 14.04.2020 г.
лв. 906
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 09.05.2020 г.
лв. 959
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 09.09.2020 г., 16.09.2020 г.
лв. 969
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 975
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 24.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 979
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 979
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 11.04.2020 г.
лв. 997
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 24.05.2020 г., 28.06.2020 г.
лв. 999
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 17.04.2020 г.
лв. 999
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 11.04.2020 г.
лв. 1017
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 19.05.2020 г.
лв. 1039
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 1049
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 22.09.2020 г.
лв. 1055
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 05.05.2020 г.
лв. 1059
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 25.04.2020 г.
лв. 1079
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 25.08.2020 г., 01.09.2020 г.
лв. 1164
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 05.05.2020 г., 26.05.2020 г.
лв. 1165
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2020 г., 02.09.2020 г.
лв. 1169
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 11.05.2020 г., 15.06.2020 г.
лв. 1185
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 23.06.2020 г., 30.06.2020 г.
лв. 1190
Продължителност: 11 дни / 10 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 03.06.2020 г.
лв. 1199
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 1219
Продължителност: 12 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 19.05.2020 г.
лв. 1299
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 24.04.2020 г., 27.04.2020 г.
лв. 1314
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 28.04.2020 г., 09.06.2020 г.
лв. 1329
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 1329
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 20.05.2020 г., 03.06.2020 г.
лв. 1349
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 1374
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 07.08.2020 г.
лв. 1420
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 15.05.2020 г.
лв. 1442
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 30.05.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 1459
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 20.05.2020 г.
лв. 1489
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 19.05.2020 г.
лв. 1539
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 28.06.2020 г.
лв. 2299
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 29.04.2020 г.
лв. 2376