GDPR

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

 

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (EС) 2016/ 679 „Марис Травел“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни съблюдава политика за поверителност, която включва:

     

1. Събиране на информация

Марис Травел“ ЕООД събира, записва, организира и обработва информация с лични данни на физически лица само и единствено с цел предоставяне на туристически услуги на гражданите.


 

2. Използване на информацията

Събраната информация може да се използва за целите на рекламата и маркетинга само за:

- изпращане на оферти с туристичеки програми при запитване;

- създаване и съхранение на база данни „Редовни клиенти“;

- директен маркетинг (изпращане на бюлетини с промоции и потвърдени програми)


 

3. Поверителност и защита на информацията

Марис Травел“ ЕООД гарантира неприкосновеността на предоставените лични данни и отговаря за тяхното съхранение и защита. Личната идентификационна информация не може да бъде продавана, обменяна или прехвърляна на друга компания (трета страна) извън законовите норми на целите, за които е събрана.

Предоставянето на лични данни на държавни институции се извършва само в рамките на действащото законодателство.


 

4. Отписване

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/ 679 всеки субект на лични данни има право на достъп, коригиране, изтриване или ограничение на обработването и/или преносимостта им.

Личните данни се съхраняват от администартора „Марис Травел“ ЕООД до момента на оттегляне на съгласието на субекта.