Застраховки

 

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

1.Обект на застраховане

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Всички туристи, които пътуват организирано в група, задължително се застраховат с „Помощ при пътуване с асистанс“. За пътуващите със собствен транспорт застраховката е доброволна.

2.Териториална валидност

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец“ носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

3.Покрити разходи

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

4.Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 200 000 EUR.

 

От 01.01.2007 г. българите, които пътуват в границите на Европейския съюз, при спешни и неотложни случаи имат право да получат безплатна медицинска помощ при условие че разполагат с валидна Европейска здравно-осигурителна карта ( ЕЗОК ). За разлика от медицинската застраховка за пътуване с чужбина тя покрива само един от рисковете, а именно медицинските разноски за неотложна медицинска помощ, докато медицинската застраховка покрива освен медицинските разноски, също така разходите за медицинско транспортиране и репатриране, както и осигурена асистираща компания.

Поради тези причини е препоръчително лицата, пътуващи в страните от Европейския съюз и Швейцария да имат сключена и медицинска застраховка.

За повече информация за ЕЗОК: www.ezok.bg

 

ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

 

1.Обект на застраховане

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

 

2.Покрити рискове

Покриват се рисковете:

  • смърт вследствие злополука;

  • разходи за отмяна на пътуването;

  • разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;

  • разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

 

3.Застрахователна сума и премия

Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.