Тръгване от ПЛОВДИВ

Продължителност: 1 дни
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 25.07.2020 г.
лв. 29
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 15.08.2020 г., 12.09.2020 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г., 05.09.2020 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 15.08.2020 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 12.09.2020 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г., 29.08.2020 г.
лв. 85
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 29.08.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 95
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г., 05.09.2020 г.
лв. 95
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 08.08.2020 г., 05.09.2020 г.
лв. 95
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г.
лв. 100
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 08.08.2020 г.
лв. 100
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 26.09.2020 г.
лв. 105
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 29.08.2020 г.
лв. 110
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 12.09.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 01.08.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г., 01.08.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 26.09.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 03.10.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 26.09.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 01.08.2020 г., 29.08.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 10.10.2020 г., 14.11.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 30.07.2020 г.
лв. 135
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 25.09.2020 г.
лв. 159
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 31.07.2020 г., 21.08.2020 г.
лв. 159
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 25.09.2020 г., 09.10.2020 г.
лв. 163
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 14.08.2020 г.
лв. 185
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 25.09.2020 г., 09.10.2020 г.
лв. 193
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 14.08.2020 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 24.07.2020 г., 07.08.2020 г.
лв. 199
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 25.09.2020 г., 09.10.2020 г.
лв. 207
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 25.09.2020 г., 09.10.2020 г.
лв. 213
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 25.09.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 23.07.2020 г., 04.09.2020 г.
лв. 225
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 23.07.2020 г.
лв. 229
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 05.08.2020 г., 02.09.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 267
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2020 г., 04.12.2020 г.
лв. 270
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 27.08.2020 г.
лв. 275
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 277
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 24.09.2020 г.
лв. 280
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 29.07.2020 г., 03.09.2020 г.
лв. 285
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2020 г., 19.08.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 24.07.2020 г., 21.08.2020 г.
лв. 328
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 24.07.2020 г., 19.08.2020 г.
лв. 333
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 22.07.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2020 г., 29.10.2020 г.
лв. 350
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 04.09.2020 г.
лв. 355
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 30.09.2020 г., 07.10.2020 г.
лв. 365
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 07.10.2020 г., 14.10.2020 г.
лв. 369
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.07.2020 г., 19.08.2020 г.
лв. 374
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г.
лв. 375
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2020 г., 12.08.2020 г.
лв. 378
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 17.09.2020 г., 22.09.2020 г.
лв. 379
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 385
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 17.09.2020 г.
лв. 419
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 436
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 03.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 446
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 03.09.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 18.09.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2020 г., 02.09.2020 г.
лв. 465
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 05.08.2020 г., 03.09.2020 г.
лв. 475
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 20.07.2020 г., 17.08.2020 г.
лв. 485
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2020 г., 05.08.2020 г.
лв. 499
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 27.08.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 508
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 21.07.2020 г., 18.08.2020 г.
лв. 510
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.10.2020 г., 05.10.2020 г.
лв. 529
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 03.10.2020 г.
лв. 529
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 21.07.2020 г., 25.08.2020 г.
лв. 549
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.09.2020 г., 11.10.2020 г.
лв. 562
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2020 г., 26.07.2020 г.
лв. 572
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2020 г., 03.10.2020 г.
лв. 578
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 26.07.2020 г., 06.09.2020 г.
лв. 602
Продължителност: 8 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 640
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.08.2020 г., 29.08.2020 г.
лв. 645
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 649
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 08.08.2020 г.
лв. 650
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 10.08.2020 г., 01.09.2020 г.
лв. 656
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2020 г., 11.08.2020 г.
лв. 659
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 26.07.2020 г., 06.09.2020 г.
лв. 669
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 14.08.2020 г.
лв. 679
Продължителност: 10 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 14.08.2020 г.
лв. 679
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2020 г., 20.09.2020 г.
лв. 695
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 16.08.2020 г., 24.10.2020 г.
лв. 698
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2020 г., 14.10.2020 г.
лв. 698
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 15.08.2020 г.
лв. 737
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 772
Продължителност: 10 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2020 г., 29.08.2020 г.
лв. 834
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 13.08.2020 г.
лв. 975
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 11 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 20.08.2020 г.
лв. 1105
Продължителност: 11 дни / 10 нощ.
Дати на отпътуване: 27.08.2020 г., 16.09.2020 г.
лв. 1199
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 13.08.2020 г.
лв. 1219
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 11.09.2020 г., 13.10.2020 г.
лв. 1329
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 11.08.2020 г., 01.09.2020 г.
лв. 1489