Тръгване от ПЛОВДИВ

Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.04.2020 г., 16.05.2020 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 06.06.2020 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 27.06.2020 г.
лв. 85
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 85
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 06.06.2020 г.
лв. 89
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г.
лв. 89
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2020 г.
лв. 100
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 08.08.2020 г.
лв. 100
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 105
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 29.08.2020 г.
лв. 110
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 13.06.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 30.05.2020 г., 12.09.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 01.08.2020 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 13.06.2020 г., 20.06.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 06.06.2020 г., 03.10.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 26.09.2020 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 16.05.2020 г., 10.10.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г.
лв. 125
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 135
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 141
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 145
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 145
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 149
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 05.06.2020 г.
лв. 149
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 156
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 25.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 160
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 15.05.2020 г., 29.05.2020 г.
лв. 163
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 180
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 17.07.2020 г.
лв. 185
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г.
лв. 185
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 189
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 10.04.2020 г., 24.04.2020 г.
лв. 193
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 26.06.2020 г., 24.07.2020 г.
лв. 199
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 10.04.2020 г., 24.04.2020 г.
лв. 207
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 15.05.2020 г., 29.05.2020 г.
лв. 213
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 22.04.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.06.2020 г., 25.09.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 08.04.2020 г., 15.04.2020 г.
лв. 220
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 225
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г., 07.05.2020 г.
лв. 229
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 05.09.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 20.05.2020 г., 10.06.2020 г.
лв. 245
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г.
лв. 255
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 259
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 17.04.2020 г.
лв. 259
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 08.04.2020 г., 15.04.2020 г.
лв. 259
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 267
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 18.04.2020 г.
лв. 269
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 19.09.2020 г.
лв. 270
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 25.05.2020 г.
лв. 275
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 27.08.2020 г.
лв. 275
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 277
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 07.06.2020 г., 24.09.2020 г.
лв. 280
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 285
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 28.05.2020 г., 24.09.2020 г.
лв. 290
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 295
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 299
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.06.2020 г., 17.09.2020 г.
лв. 320
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 30.04.2020 г.
лв. 320
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 325
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 29.05.2020 г., 26.06.2020 г.
лв. 328
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 330
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 333
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2020 г., 22.07.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 350
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 16.07.2020 г.
лв. 355
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г.
лв. 365
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 365
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 369
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 02.05.2020 г.
лв. 369
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 374
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 25.06.2020 г.
лв. 375
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.04.2020 г.
лв. 378
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 17.04.2020 г.
лв. 379
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.05.2020 г., 26.05.2020 г.
лв. 379
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 385
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 17.09.2020 г.
лв. 419
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 12.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 420
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 05.05.2020 г.
лв. 436
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 06.05.2020 г., 21.05.2020 г.
лв. 446
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 02.05.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г., 18.09.2020 г.
лв. 455
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 15.04.2020 г.
лв. 465
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 475
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г.
479
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 01.05.2020 г.
лв. 485
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 04.05.2020 г.
лв. 485
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 20.05.2020 г.
лв. 499
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 510
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 27.04.2020 г., 02.10.2020 г.
лв. 529
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 04.04.2020 г., 03.10.2020 г.
лв. 529
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г.
лв. 540
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г.
лв. 540
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г.
лв. 543
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 549
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.05.2020 г., 14.06.2020 г.
лв. 562
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 14.04.2020 г.
лв. 572
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 22.05.2020 г.
лв. 578
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 602
Продължителност: 8 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 12.04.2020 г., 06.05.2020 г.
лв. 640
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 27.06.2020 г., 04.07.2020 г.
лв. 645
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 649
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2020 г.
лв. 650
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 08.08.2020 г.
лв. 650
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.05.2020 г., 01.06.2020 г.
лв. 656
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 659
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 05.04.2020 г., 31.05.2020 г.
лв. 669
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 23.05.2020 г., 20.06.2020 г.
лв. 679
Продължителност: 10 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 679
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 12.04.2020 г., 10.05.2020 г.
лв. 695
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.04.2020 г.
лв. 695
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 14.06.2020 г., 12.07.2020 г.
лв. 698
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 16.06.2020 г., 15.07.2020 г.
лв. 698
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 28.04.2020 г.
лв. 737
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 14.04.2020 г., 23.05.2020 г.
лв. 772
Продължителност: 10 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 834
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 16.04.2020 г., 30.04.2020 г.
лв. 975
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2020 г., 06.08.2020 г.
лв. 1046
Продължителност: 11 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 11.04.2020 г., 16.07.2020 г.
лв. 1105
Продължителност: 11 дни / 10 нощ.
Дати на отпътуване: 29.04.2020 г., 03.06.2020 г.
лв. 1199
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 15.04.2020 г., 01.05.2020 г.
лв. 1219
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 28.04.2020 г., 09.06.2020 г.
лв. 1329
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 09.04.2020 г., 20.05.2020 г.
лв. 1489
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2020 г.
лв. 2350