Тръгване от ПЛОВДИВ

Продължителност: 1 дни
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 29.06.2019 г.
лв. 29
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 29.06.2019 г., 20.07.2019 г.
лв. 75
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 06.07.2019 г., 24.08.2019 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 29.06.2019 г.
лв. 79
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 20.07.2019 г., 17.08.2019 г.
лв. 89
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 26.10.2019 г., 23.11.2019 г.
лв. 98
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 05.10.2019 г.
лв. 115
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 29.06.2019 г.
лв. 120
Продължителност: 2 дни / 1 нощ.
Дати на отпътуване: 06.07.2019 г., 20.07.2019 г.
лв. 125
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 28.06.2019 г., 26.07.2019 г.
лв. 125
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.07.2019 г., 06.09.2019 г.
лв. 149
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 28.06.2019 г.
лв. 160
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 27.09.2019 г., 11.10.2019 г.
лв. 163
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 26.07.2019 г.
лв. 165
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2019 г., 17.10.2019 г.
лв. 165
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 06.09.2019 г.
лв. 175
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 177
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г.
лв. 179
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 184
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 28.06.2019 г., 26.07.2019 г.
лв. 189
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 21.11.2019 г.
лв. 190
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 23.08.2019 г.
лв. 195
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 27.09.2019 г., 11.10.2019 г.
лв. 199
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 06.09.2019 г.
лв. 199
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 199
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2019 г., 27.06.2019 г.
лв. 209
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 27.09.2019 г., 11.10.2019 г.
лв. 213
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 215
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 07.08.2019 г., 04.09.2019 г.
лв. 230
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 235
Продължителност: 3 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 21.09.2019 г.
лв. 242
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2019 г., 23.08.2019 г.
лв. 270
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 271
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.06.2019 г., 17.07.2019 г.
лв. 279
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 20.09.2019 г.
лв. 280
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 26.06.2019 г., 24.07.2019 г.
лв. 285
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 27.06.2019 г.
лв. 287
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г., 11.10.2019 г.
лв. 288
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 27.06.2019 г., 05.09.2019 г.
лв. 290
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 306
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 309
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 26.06.2019 г., 24.07.2019 г.
лв. 325
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 24.07.2019 г., 04.09.2019 г.
лв. 325
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 325
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 327
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2019 г., 14.08.2019 г.
лв. 329
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г.
лв. 329
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г.
лв. 335
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 335
Продължителност: 4 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 335
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 28.06.2019 г., 17.07.2019 г.
лв. 345
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2019 г., 18.07.2019 г.
лв. 345
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 345
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 350
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2019 г., 05.09.2019 г.
лв. 355
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 25.06.2019 г., 23.07.2019 г.
лв. 368
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 18.09.2019 г., 24.09.2019 г.
лв. 369
Продължителност: 4 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 04.09.2019 г.
лв. 369
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 24.06.2019 г.
лв. 370
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 26.06.2019 г., 24.07.2019 г.
лв. 374
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 10.10.2019 г.
лв. 376
Продължителност: 5 дни / 2 нощ.
Дати на отпътуване: 17.07.2019 г., 14.08.2019 г.
лв. 378
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 12.09.2019 г., 03.10.2019 г.
лв. 381
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 385
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 395
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 399
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 18.09.2019 г.
лв. 419
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 31.08.2019 г.
лв. 430
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 05.09.2019 г., 20.09.2019 г.
лв. 432
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г.
лв. 435
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 436
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 28.09.2019 г., 02.10.2019 г.
лв. 445
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 446
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 01.09.2019 г., 17.09.2019 г.
лв. 446
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 455
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 04.07.2019 г., 22.08.2019 г.
лв. 456
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.06.2019 г., 04.09.2019 г.
лв. 459
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г., 19.09.2019 г.
лв. 460
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2019 г., 03.09.2019 г.
лв. 465
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 20.07.2019 г.
лв. 471
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г., 17.10.2019 г.
лв. 475
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г.
лв. 479
Продължителност: 6 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2019 г., 06.08.2019 г.
лв. 485
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 02.09.2019 г., 17.09.2019 г.
лв. 485
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 28.09.2019 г.
лв. 495
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 05.07.2019 г., 09.07.2019 г.
лв. 499
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 03.07.2019 г., 07.08.2019 г.
лв. 499
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 31.08.2019 г.
лв. 509
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 01.07.2019 г., 05.09.2019 г.
лв. 512
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г.
лв. 535
Продължителност: 5 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 19.09.2019 г., 17.10.2019 г.
лв. 536
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2019 г., 05.08.2019 г.
лв. 539
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 21.09.2019 г.
лв. 545
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 17.09.2019 г., 06.10.2019 г.
лв. 552
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 01.07.2019 г., 21.07.2019 г.
лв. 572
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 06.09.2019 г.
лв. 572
Продължителност: 8 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 27.07.2019 г., 31.08.2019 г.
лв. 581
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2019 г., 18.08.2019 г.
лв. 582
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 25.06.2019 г., 30.07.2019 г.
лв. 589
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 20.07.2019 г.
лв. 595
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2019 г., 15.08.2019 г.
лв. 600
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 30.06.2019 г., 01.09.2019 г.
лв. 610
Продължителност: 8 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 31.08.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 630
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 23.06.2019 г., 01.09.2019 г.
лв. 635
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 14.07.2019 г.
лв. 636
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 25.06.2019 г.
лв. 650
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 01.12.2019 г.
лв. 655
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2019 г., 13.08.2019 г.
лв. 659
Продължителност: 7 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 23.06.2019 г., 28.07.2019 г.
лв. 669
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 04.09.2019 г.
лв. 675
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 16.07.2019 г., 12.08.2019 г.
лв. 678
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г., 19.07.2019 г.
лв. 679
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2019 г., 10.08.2019 г.
лв. 679
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 29.06.2019 г.
лв. 685
Продължителност: 6 дни / 4 нощ.
Дати на отпътуване: 08.07.2019 г., 12.08.2019 г.
лв. 699
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2019 г., 18.08.2019 г.
лв. 699
Продължителност: 7 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 21.07.2019 г.
лв. 717
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 30.06.2019 г., 04.08.2019 г.
лв. 718
Продължителност: 7 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 25.08.2019 г., 20.10.2019 г.
лв. 724
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 29.06.2019 г., 19.07.2019 г.
лв. 727
Продължителност: 10 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2019 г., 16.08.2019 г.
лв. 743
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 07.09.2019 г.
лв. 745
Продължителност: 6 дни / 5 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2019 г., 15.08.2019 г.
лв. 751
Продължителност: 9 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г., 21.09.2019 г.
лв. 765
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 21.07.2019 г.
лв. 776
Продължителност: 10 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2019 г., 05.09.2019 г.
лв. 824
Продължителност: 9 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 12.07.2019 г., 31.08.2019 г.
лв. 829
Продължителност: 10 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2019 г., 30.08.2019 г.
лв. 834
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 22.06.2019 г., 31.08.2019 г.
лв. 847
Продължителност: 8 дни / 7 нощ.
Дати на отпътуване: 07.07.2019 г., 04.08.2019 г.
лв. 919
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 20.06.2019 г., 18.07.2019 г.
лв. 975
Продължителност: 5 дни / 3 нощ.
Дати на отпътуване: 06.09.2019 г., 04.10.2019 г.
лв. 990
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 19.07.2019 г., 16.08.2019 г.
лв. 1037
Продължителност: 11 дни / 8 нощ.
Дати на отпътуване: 18.07.2019 г., 15.08.2019 г.
лв. 1037
Продължителност: 11 дни / 6 нощ.
Дати на отпътуване: 25.07.2019 г., 16.08.2019 г.
лв. 1096
Продължителност: 11 дни / 10 нощ.
Дати на отпътуване: 03.07.2019 г., 28.08.2019 г.
лв. 1199
Продължителност: 10 дни / 9 нощ.
Дати на отпътуване: 19.06.2019 г., 20.07.2019 г.
лв. 1219
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 11.09.2019 г., 08.10.2019 г.
лв. 1299
Продължителност: 14 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 14.07.2019 г., 18.08.2019 г.
лв. 1451
Продължителност: 12 дни / 11 нощ.
Дати на отпътуване: 21.06.2019 г.
лв. 1575
Продължителност: 15 дни / 12 нощ.
Дати на отпътуване: 15.07.2019 г., 15.08.2019 г.
лв. 1664