Визи

 

Визи за Съединените щати

Повечето граждани на чужди държави, за да влязат в САЩ, се нуждаят от виза, която може да е:

-неимигратска (за временен престой)

-имигрантска (за постоянно пребиваване)

Важно при кандидатстването за неимигрантска (туристическа или бизнес) виза е, че трябва да докажете в консулството, че сте свързани със страната си и нямате намерение да оставате в САЩ.При кандидатстване се заплаща MRVтакса, която не се възстановява в случай, че не получите виза Размерът й зависи от типа на визата.Плащането е в лева в ПИБ.Таксата е валидна в рамките на една година, през която кандидатът трябва да се яви на интервю в Посолството на САЩ. Най-често търсените неимигрантски визи са с такса 160 $.

Документите, които кандидатът за неимигрантска виза трябва да подготви, са в зависимост от вида виза, за който се кандидатства.В повечето случаи това са:

- задграничен паспорт с валидност поне шест месеца от датата на връщане и минимум две свободни страници

- документ за платена такса в ПИБ ( MRV fee)

- 2 броя актуални снимки американски стандарт и електронна 600х600 пиксела.

- адрес и други контакти на лицата, при които се отсяда

- копие от акт за раждане на кандидата и на децата му (ако има)
- копие от свидетелство за брак

- документи доказващи трудова заетост или статут на пенсионер

- копия на документи за собственост

- банково извлечение доказващо нужните за престоя средства


 

ТА „Марис Травел“ може да ви съдейства при попълване на въпросника, който е на английски език,в случай, че не владеете езика.

Такса на услугата: 80 лв./човек


 

Повече информация - при запитване.


 

ВАЖНО: Предоставената по-горе информация е с рекламна цел и може да не е изчерпателна и актуална.За достоверна се смята само информацията в офиса ни или в кореспонденцията ви с нас.

 

Визи за Руската Федерация

 

Независимо от повода на пътуването-с туристически или бизнес причини, обучение или лечение, посещението на Русия предполага наличието на виза.

 

I Туристическа виза

 

Туристическа виза се издава за срок от 1 месец на чужд гражданин, влизащ на територията на Руската Федерация като турист. Обикновената туристическа виза може да бъде еднократна или двукратна. Многократна туристическа виза не съществува. Двукратността на визата трябва да бъде отразена в туристическите документи, като се включат точните дати на 1-ия и 2-я вход/изход от страната.

Необходими документи:

-задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца след изтичане на визата и свободни поне две страници

-актуална цветна снимка паспортен формат 3,5 х 4,5 см

-медицинска застраховка за чужбина с покритие 30 000 евро

-разпечатана от сайта електронна визова анкета.

-ваучер за туристически услуги от руски туроператор и билет за връщане

 

Време за изготвяне и цени:

- обикновена (14 дни) – 160 лева

- експресна ( 3 дни) – 250 лева

 

За получаване на туристическа виза кандидатът трябва да представи ваучер за предплатени туристически услуги издаден от руски туроператор, както и билет за връщане.

 

II Бизнес виза

 

Делова (бизнес) виза се издава на чужд гражданин, идващ в Руската Федерация с делова цел.Тя може да бъде еднократна или двукратна за срок от 90 дни или многократна за срок до 1 година (в този случай непрекъснатото пребиваване не може да надвишава 90 денонощия в рамките на 180 дни).

 

Необходими документи:

-задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца след изтичане на визата и свободни поне две страници

-актуална цветна снимка паспортен формат 3,5 х 4,5 см

-медицинска застраховка за чужбина с покритие 30 000 евро

-разпечатана от сайта електронна визова анкета.

-покана от руска фирма или организация или др.под.

-за многократна виза трябва да сте посетили Русия през последните 12 месеца

 

Други видове руски визи:

-работна виза

-журналистическа виза

-шофьорска виза

-учебна виза

-частна виза

-хуманитарна виза

-транзитна виза

 

Повече информация – при запитване.

 

ВАЖНО: Предоставената по-горе информация е с рекламна цел и може да не е изчерпателна и

актуална.За достоверна се смята само информацията в офиса ни или в кореспонденцията ви с нас.